Dni Godności Życia

Galeria

Ochrona życia

Centrum Wystawienniczo-Konferencyjne Archidiecezji Białostockiej

Dziecko w rodzinie

Aula Widowiskowa Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB

Jesień życia

Aula Magna Pałacu Branickich

Nagrania

Pokaz slajdów

Patronat

J.E. Abp Edward OZOROWSKI, Metropolita Białostocki

Tadeusz Truskolaski, Prezydent Miasta Białegostoku

Sponsorzy

Parafia pw. św. Antoniego w Sokółce Contractus Sp. z o.o.
Jadwiga i Waldemar Kosińscy, Popławy 8

Plakat i zaproszenie

Program

14 października 2015 "Ochrona życia"

Stary kościół farny rozpoczęcie - godz. 15:00 - Msza św.

Przewodnictwo - Abp prof. zw. dr. hab. Edward Ozorowski,
Metropolita Białostocki

homilia ks. dr Tadeusz Kasabuła (UwB)

Centrum Wystawienniczo-Konferencyjne Archidiecezji Białostockiej (ul. Kościelna 1A)

16.00 – 19.00 Obrady plenarne

ks. dr hab. Andrzej Proniewski (UwB)
Uroczyste otwarcie Konferencji

prof. zw. dr hab. n. med. Bogdan Chazan (UJK)
Początek życia we współczesnej medycynie

prof. dr hab. n. med. Alina Midro (UMB)
Tożsamość płci od poczęcia

dr Joanna Banasiuk (UwB)
In vitro – aspekt prawny

17.10-17.40 przerwa kawowa

dr Tadeusz Wasilewski, dr hab. n. med. Jolanta Wasilewska (UMB)
Ochronna medycyna prokreacyjna – na czym polega i czy jest skuteczna?

Dyskusja

19.00 film: „Nie jestem królikiem doświadczalnym” (2014), reż. Grzegorz Braun.

15 października 2015 "Dziecko w rodzinie"

Aula Widowiskowa Wydziału Pedagogiki i Psychologii (ul. Świerkowa 20)

13:00 – 15:00 – Obrady plenarne

prof. zw. dr hab. Elwira Kryńska (UwB)
Powitanie uczestników

prof. dr hab. Mirosław Sobecki (UwB)
Otwarcie obrad

dr n. med. Halina Kądziela-Olech (UMB)
Dziecko w ujęciu personalistycznym Jana Pawła II

prof. dr hab. n. med. Janusz Popko (UMB)
Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Problemy opiekuńczo-wychowawcze

dr Marta Cywińska (SGGW)
Duchowość dziecka z zespołem Aspergera

prof. dr hab. Stanisław Bożyk (UwB)
Konstytucyjne aspekty ochrony życia i rodziny

Dyskusja

15.00-15.30 - Przerwa kawowa
„Rodzina” – blok społeczny
15.30-17.45 Wystąpienia panelowe i debata

Jarosław Kniołek (Wiceprezes Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny)
Proaktywność w działaniu społecznym

Tomasz Elbanowski (Prezes Stowarzyszenia Rzecznik Praw Rodziców)
Rodzina obywatelska. Czy państwo może być prorodzinne?

Michał Baran (Sekretarz Zarządu Fundacji JEDEN Z NAS)
Obrona życia i rodziny w strukturach Unii Europejskiej

Piotr Uściński (Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego)
Polityka prorodzinna w samorządzie

Debata - prowadzenie: Piotr Półtorak

18.00 Występ Chóru UwB pod dyrekcją prof. dr hab. Edwarda Kulikowskiego „Koncert dla życia i rodziny”

16 października 2015 „Jesień życia”

Aula Magna Pałacu Branickich (ul. Jana Kilińskiego 1)

14:30 – 16:35 – Obrady plenarne

Dr Tadeusz Borowski-Beszta
Powitanie uczestników

Ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz TChr (UAM)
Umieć cieszyć się życiem. Godność życia w starości.

Ks. dr hab. Marek Ławreszuk (UwB)
„Starość” w nauczaniu Kościoła prawosławnego

Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz (KUL)
Mądrościowy wymiar sędziwości człowieka

prof. zw. dr hab. n. med. Stanisław Pużyński
Smutek, lęki, depresja w wieku podeszłym

s. Michaela Rak (Hospicjum im. bł. M. Sopoćki w Wilnie)
Dziś i jutro opieki hospicyjnej na Litwie

Ks. bp dr hab. Henryk Ciereszko
Podsumowanie i zamknięcie Konferencji

Film Irena Konieczna – cała dla życia, reż. Joanna Adamik i Katarzyna Katarzyńska
17.00 IX koncert TOTUS TUUS
Organizowany przez Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Musica Sacra i Impresariat Pro Art

Organizatorzy